Ofertë internet

Produkti Tarifa mujore Instalim 12 m Instalim 24 m
Internet GPON S 20/5 Mbps 1,190 Lekë 2,000 Lekë 0 Lekë
Internet GPON M 50/20 Mbps 1,390 Lekë 2,000 Lekë 0 Lekë
Internet GPON  L 100/30 Mbps 1,590 Lekë 2,000 Lekë 0 Lekë
Internet GPON XL 300/50 Mbps 2,590 Lekë 2,000 Lekë 0 Lekë

 

*Në kontratat 24 Mujore instalimi Falas.

*Në kontratat 12 Mujore tarifa e instalimit 2,000 lekë

 

  • Instalim Dhuratë
  • Modem Dhuratë
  • Suport i dedikuar 24/7 ditë të javës
  • Aktivizimi i shërbimit brenda 24 orëve
  • Adresë e-maili Falas
  • Tarifë regjistrimi 0 Lekë
  • 1 IP Dinamike

Internet GPON S
Download
20 Mbps
Upload
5 Mbps
IP
1 IP Dinamike
Modem i thjeshtë
Falas
Modem Wi-Fi
0 Lekë
Tarifë regjistrimi
0 Lekë
Linjë telefoni
Falas
Pagesa për 1 muaj
 1,190 Lekë
Internet GPON M
Download
50 Mbps
Upload
20 Mbps
IP
1 IP Dinamike
Modem i thjeshtë
Falas
Modem Wi-Fi
0 Lekë
Tarifë regjistrimi
0 Lekë
Linjë telefoni
Falas
Pagesa për 1 muaj
 1,390 Lekë
Internet GPON L
Download
100 Mbps
Upload
30 Mbps
IP
1 IP Dinamike
Modem i thjeshtë
Falas
Modem Wi-Fi
0 Lekë
Tarifë regjistrimi
0 Lekë
Linjë telefoni
Falas
Pagesa për 1 muaj
 1,590 Lekë
Internet GPON XL
Download
300 Mbps
Upload
50 Mbps
IP
1 IP Dinamike
Modem i thjeshtë
Falas
Modem Wi-Fi
0 Lekë
Tarifë regjistrimi
0 Lekë
Linjë telefoni
Falas
Pagesa për 1 muaj
 2,590 Lekë

Shënim: Paketa SUPREME është me limit konsumi. Nëse klienti do të kalojë trafikun prej 1.5 TB konsum, atëherë atij do t’i kufizohet shpejtësia në 10/1 mbps deri në përfundimin e plotë të muajit të parapaguar.