Dekoderi tokësor

[row]
[column md=”8″]

[/column]
[column md=”4″]

 1. Vendi i kartës – Vendi i kartës për kartë programi CONAX
 2. LED – STANDBY: E KUQE – AKTIVE: JESHILE
 3. SENSOR IR – Sensori i telekomandës.
 4. POWER – Ndez/fik marrësin.

[/column]
[/row]

 

 

[row]
[column md=”8″]

[/column]
[column md=”4″]

 1. ANTENNA OUT – Lidhet antena me nje tjeter pajisje paralele.
 2. ANTENNA IN – Lidhet me Kabllon e Antenës.
 3. AV OUT – Lidhni kabllon RCA (prizë mini) në pajisjen e daljes Audio dhe Video.
 4. Ethernet – Përdoret për të lidhur kabllon e LAN-it
 5. USB1 – USB2.0 lidhet për funksionin PVR me anë të HDD-së jashtme.
 6. S/PDIF – Lidhni S / PDIF me hyrjen audio të amplifikatorit tuaj me portin optik dixhital nëpërmjet një kabllo optike.
 7. HDMI – Nëse keni pajisje HDMI për TV, lidheni me atë duke përdorur një
  kabllo HDMI.
 8. USB2 – Përdoret për të lidhur pajisje WIFI.

[/column]
[/row]