Frekuencat satelitore

Të dhënat për të marrë sinjalin në kanalet Tring janë si mëposhtë:

Orientimi i antenës:           39°E

Sateliti:                                   Hellas

Frekuenca:                           10890

Polarizimi:                             Horizontal

Symbol Rate:                       30000

Modulimi:                             DVB-S2 8PSK, 5/6

 

 

Orientimi i antenës:           39°E

Sateliti:                               Hellas

Frekuenca:                         10930

Polarizimi:                          Horizontal

Symbol Rate:                      30000

Fec :                                    5/6