Bli Online: Sete Tring TV

Set 1
Platforma
Tokësore
Platforma
Abonim 12 Mujor Tokësor Dekoder tokësor HD DVB-T2 Kartë Smart
 15,900 Lekë
Bli tani
Set 2
Platforma
Satelitore
Platforma
Dekoder satelitor HD SP-2 Abonim 12 Mujor Satelitor EXTRA Kartë Smart
 19,900 Lekë
Bli tani