Bli Online: Sete Tring TV

Set 1
Platforma
Tokësore
Platforma
Abonim 6 Mujor Tokësor Familjar Kartë Smart Dekoder tokësor HD DVB-T2
13,500 Lekë 4,990 Lekë
Bli tani
Set 2
Platforma
Tokësore
Platforma
Dekoder tokësor HD DVB-T2 Kartë Smart Abonim 12 Mujor Tokësor Start
18,800 Lekë 10,990 Lekë
Bli tani
Set 3
Platforma
Tokësore
Platforma
Abonim 3 Mujor Tokësor EXTRA Kartë Smart Dekoder tokësor HD DVB-T2
12,400 Lekë 5,500 Lekë
Bli tani
Set 4
Platforma
Satelitore
Platforma
Dekoder satelitor HD SP-2 Kartë Smart Abonim 6 Mujor Satelitor Start
11,500 Lekë 4,990 Lekë
Bli tani
Set 5
Platforma
Satelitore
Platforma
Abonim 6 Mujor Satelitor Start Kartë Smart Dekoder satelitor HD SP-2
15,500 Lekë 9,990 Lekë
Bli tani
Set 6
Platforma
Satelitore
Platforma
Abonim 3 Mujor EXTRA Kartë Smart Dekoder satelitor HD SP-2
11,590 Lekë 6,590 Lekë
Bli tani
Set 7
Platforma
Satelitore
Platforma
Abonim 12 Mujor Satelitor EXTRA Kartë Smart Dekoder satelitor HD SP-2
24,800 Lekë 17,900 Lekë
Bli tani
Set 8
Platforma
Tokësore
Platforma
Dekoder tokësor HD DVB-T2 Kartë Smart Abonim 12 Mujor Tokësor EXTRA
 14,900 Lekë
Bli tani
Set 9
Platforma
My Tring IPTV
Platforma
Abonim 12 Mujor Dekoder My Tring IPTV
 17,900 Lekë
Bli tani