Kontakt

  • Internet
  • TV
  • My Tring IPTV
Zyrat qendrore

Rr. "e Qelqit", Kombinat, Tiranë, Shqipëri

+355 44 800 000

+355 44 800 001

Kujdesi ndaj Klientit

+355 44 800 000

+355 44 800 003

+355 44 800 001

Marketing

+355 44 800 000

+355 44 800 001

Shitjet per biznese

+355 44 800 426

+355 44 800 001

Financa

+355 44 800 000

+355 44 800 001

Zyrat qendrore

Rr. "e Qelqit", Kombinat, Tiranë, Shqipëri

+355 44 800 000

+355 44 800 001

Marketing

+355 44 800 402

Shitjet

+355 44 800 008

Informacioni

+355 44 800 008

+355 69 40 38 000

+355 69 40 38 000

Burimet Njerëzore

+355 44 800 008

Financa

+355 44 810 500

+355 69 40 95 071

Zyrat qendrore

Rr. "e Qelqit", Kombinat, Tiranë, Shqipëri

+355 44 800 000

+355 44 800 001

Telefon

+355 44 800 000/3

+355 44 800 001

My Tring IPTV në botë

+355 69 40 38 000

+355 44 800 008