Roboti Arpo

Arpo eshte një robot komando, i ndërtuar si një makineri për përkujdesje, I cili luan rolin e një dadoje. Arpo ndihmon fëmijët e moshës 4-8 vjeç të kuptojnë komunikimin joverbal si gjuha e trupit dhe shprehjet e fytyrës. Shijoni aventurat qesharake te Arpos ,robotit të fëmijeve.

Çdo ditë, ora:00:00, në


Programacioni sonte në Tring