Bli Online - Platforma Satelitore

Zgjidhni paketen e dëshiruar dhe kryeni pagesën me kartë krediti apo Paypal. Abonimi juaj do të aktivizohet menjëherë.

Tring Home 1 mujor 5 Bli Tani DETAJE 21 kanale Platforma satelitore
Tring e plotë familjare 1 mujor 14 Bli Tani DETAJE 51 kanale Platforma satelitore
Tring e plotë familjare 3 mujor 40 Bli Tani DETAJE 51 kanale Platforma satelitore
Tring e plotë familjare 6 mujor 78 Bli Tani DETAJE 51 kanale Platforma satelitore
Tring e plotë familjare 12 mujor 143 Bli Tani DETAJE 51 kanale Platforma satelitore