Gazetar Sportiv

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Shkrimi i artikujve që analizojnë tendencat aktuale në botën e sportit dhe parashikojnë zhvillimet e ardhshme
Përgatitja e materialeve kërkimore si statistikat dhe informacioni mbi lojtarët dhe ekipet
Raportimi i lajmeve të fundit kur ato ndodhin, duke përfshirë lëndimet, pezullimet e lojtarëve dhe detaje të tjera kryesore
Krijimi i kontentit për publikim në rrjete sociale;
Të jetë i përditësuar mbi të rejat e kampionateve sportive;

Kualifikimi profesional:

Diplomë Universiteti në Gazetari

Eksperienca profesionale:

Eksperiencë si Gazetar Sportiv për 3 vite

Aftësi profesionale:

Të jetë i gatshëm të punojë nën presionin dhe ngarkesë të punës në periudhat e caktuara të vitit kur ka ngjarje të ngjeshura;
I aftë të organizojë punën duke përmbushur afatet;
Të jetë i zhdërvjellët dhe me iniciativë;
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
I gatshëm për të punuar në grup.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@tring.tv. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen.