Operator i Kujdesit ndaj Klientit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

U përgjigjet thirrjeve hyrëse dhe asiston klientët me informacion mbi produktet e ofruara;
Përpiqët për t’i dhënë zgjidhje problemeve që klientët mund të kenë me aktivizimin e shërbimit, aparatin ose shërbimin digjital (tokësor apo statelitor), softare-in, etj.;
Me njohuritë që do të ketë marr pas trajnimit mbi produktet Tring TV, do ti pergjigjet nevojava të klientëve duke dëgjuar kërkesat e tyre, duke i dhënë zgjidhje dhe duke sygjeruar produktet e duhura për ta;
Kontrollon në sistemin e brendshëm mbi afatet e abonimit të klientëve (datën e abonimit dhe përfundimin e tij);
Kryen telefonata tek klientët me shërbime të tilla si prezantime të një produkti apo shërbimi të ri, plotësim dokumentacioni, etj.

Kualifikimi profesional:

Diplomë universitare

Eksperienca profesionale:

2-3 vjet eksperiencë

Aftësi profesionale:

I komunikueshëm dhe i sjellshëm;
I aftë për të punuar në skuadër;
I aftë për të punuar shpejtë dhe me saktësi;
Të jetë vazhdimisht i mirëinformuar për zhvillimet teknologjike;
I përkushtuar për të siguruar shërbim klienti cilësor;
Të pranojë sfidat dhe të fokusohet për gjetjen e zgjidhjeve më të mira, në kohë të shkurtër;
I aftë për të përdorur paketën bazë të kompiuterit.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@tring.tv. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen.