Operator Led Wall

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Të ketë njohuri mbi video live mapping
Të ketë njohuri mbi Arkauz
Të ketë njohuri mbi Grand vj
Të ketë njohuri mbi Arena
Përgjigjet për cdo lloj problem që ka led ëall gjatë transmetimit live

Kualifikimi profesional:

Eksperienca profesionale:

Eksperienca në këtë fushë përbën avantazh

Aftësi profesionale:

I komunikueshëm dhe i sjellshëm;
I aftë për të punuar në skuadër;
I aftë për të punuar shpejtë dhe me saktësi;
Të jetë vazhdimisht i mirëinformuar për zhvillimet teknologjike;
I përkushtuar për të siguruar shërbim klienti cilësor;
Të pranojë sfidat dhe të fokusohet për gjetjen e zgjidhjeve më të mira, në kohë të shkurtër;
I aftë për të përdorur paketën bazë të kompiuterit.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@tring.tv. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen.