Përfaqësues Shitjes

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Prezanton dhe shet produktet dhe shërbimet e kompanisë klientëve ekzistues dhe atyre potencial.
Menaxhon ankesat e klientëve.
Identifikon dhe zgjidh shqetësimet e klientëve.
Komunikon produktet dhe shërbimet e reja, zhvillime të veçanta, dhe siguron fëdback nga aktiviteti në terren niveleve të caktuara të stafit.
Ruan materialet e shitjes dhe njohuritë për shërbimet.
Plotëson saktë çdo dokumentacion në përputhje me rregulloren dhe procedurat e departamentit/kompanisë.
Ndërton dhe ruan marrëdhëniet me klientët ekzistues dhe ata potencial.
Merr pjesë në evente marketing si seminare, panaire etj.
Asiston në implementimin e planit marketing të kompanisë sipas nevojave.
Merr pjesë sipas nevojave të kompanisë në fushata promocionale, kur kompania njofton përfaqësuesin e shitjes nëpërmjet supervizorëve të shitjes.
Çdo detyrë tjetër që ngarkohet nga eprori.

Kualifikimi profesional:

Diplomë Universitare përbën avantazh.

Eksperienca profesionale:

Minimuni 1 vit experiencë në pozicione të ngjashme.

Aftësi profesionale:

Aftësi të mira ndërpersonale.
Njohje të gjuhës angleze.
Inteligjencë emocionale
Dëgjim efektiv
Njohuri për produktet/shërbimet
Aftësi komunikimi
Aftësitë për zgjidhjen e “problemit”.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@corp.tring.al. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen