Teknik Transmetimi (Monitorimi)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Monitorim i cilësisë gjatë transmetimit;
Parandalim i problematikave teknike që shfaqen gjatë ditës së punës;
Zgjidhja teknike gjatë probelemeve tenike, nëse paraqiten të tilla;
Lajmërimi i menjëhershëm i strukturave hierarkike.

Kualifikimi profesional:

Arsimi i mesëm.

Eksperienca profesionale:

Preferohet me ekperiencë në fushën e transmetimit në televizion.

Aftësi profesionale:

I komunikueshëm dhe i sjellshëm;
Njohuri të programeve bazë të kompjuterit;
I aftë për të punuar në skuadër;
I aftë për të punuar shpejtë dhe me saktësi.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@tring.tv. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen.