Redaktor i gjuhës shqipe

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Redaktimi i materialeve nga gjuha origjinale në gjuhën shqipe;
  • Korrektimin dhe redaktimin e versionit final të përkthimit;
  • Respektimi i afateve;

 


Kualifikimi profesional: 
Diplomë Universitare në Gjuhë-Letërsi (Gjuhë shqipe/Gjuhët e Huaja)


Eksperienca profesionale: 
Përvoja në redaktimin televiziv përbën përparësi

 


Aftësi dhe cilësi:

  • Njohja e gjuhëve të tjerë të huaja;
  • Njohuri shumë të mira të programeve Microsoft Office;
  • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe bashkëpunuese;
  • Aftësi për të punuar nën presion.