Nilyferi e kërcënon Kurtullushin se do ta divorcojë. Nergisi merr ...më shumë

Kohën e qëndrimit te shtëpia e dy të rinjve Ismete ...më shumë

Fikreti takon Songylin kurse Nilyferi takon Jëlldëzin me shpresën se ...më shumë

Songyli sheh reklamën ku interpreton Nergisi dhe tronditet. Ajo vendos ...më shumë

Lale dhe Onuri gjejnë që të dy avokatë për divorcin ...më shumë

Kurtullushi i kërkon Onurit ta strehojë për disa ditë në ...më shumë

Filizi mëson kush është Lajla. Nergisi i thotë Sametit se ...më shumë

Onuri vazhdon të këmbëngulë që ta rifitojë Lalen dhe aleati ...më shumë

Pas përmirësimit të Emirit në spital, Onuri mundohet ta bindë ...më shumë

Jëlldëzi heq dorë nga krenaria e saj dhe i kërkon ...më shumë

Lale mëson nga Eroli që tashmë sipërmarrjen nuk e drejton ...më shumë

Lale është e vendosur të mos kthehet më tek Onuri. ...më shumë

Eroli kupton që është i paaftë të drejtojë kompaninë. Sameti ...më shumë

Kurtullushi i ofron ndihmë Onurit që ta pajtojë sërish me ...më shumë

Lale dhe Onuri shoqërojnë Nergisin në xhirimin e reklamës së ...më shumë

Betyli mëson se Lalen e kanë emëruar në një shkollë ...më shumë

Gylshahu merr në shkollë çekun prej një milionë lirash që ...më shumë

Kurtullushi, Nergisi dhe Nilyferi arrijnë ta bindin Songylin te shese ...më shumë

Lale këshillohet me Onurin për çështjen e shitjes së dyqanit ...më shumë

Shadi është i vendosur të zbulojë se cila është intriga ...më shumë