Pesë motra me nëna të ndryshme mblidhen për vdekjen e babait të tyre, Mario Estrella. Duke lexuar vullnetin e tij, ata zbulojnë se babai i tyre ka vendosur një kusht të pashmangshëm për të mbledhur trashëgiminë: ato duhet të drejtojnë me sukses një “hotel boutique” për një periudhë një vjecare. Kështu pesë motrave nuk i mbetet zgjidhje tjetër vecse të mësojnë të kapërcejnë ndryshimet mes tyre.