Krenari dhe Respekt - Episodi 29

Çndodh me Kybrën dhe Emirin pasi Jiti e mëson të vërtetën?
Nihati merr vesh për vdekjen e Eshrefit. Ç’do të ndodhë me Enderin dhe Selimin?
Ç’vendim do të marrë Hakiu për ta pasi i çon në çiflig? Jiti shkon për të marrë
Sibelin, e cila është bërë gati për udhëtimin e ëndrrave dhe s’ia ka idenë ç’ka
ndodhur. Si do të jetë përballja me tyre?

Të gjithë episodet e "Krenari dhe Respekt"

Jiti dhe Emiri do të takohen me Hakiun për shkëmbimin. ...më shumë

Hakiu do të kërkojë informacionin që gjendet në duart e ...më shumë

Jiti do të shkojë në shtëpi. Si do të jetë ...më shumë

Derja do të jetë në mëdyshje për veprimin e radhës ...më shumë

Emiri dhe Kybra do të gjejnë letrën e Jitit dhe ...më shumë

Kybra do të përgatisë një surprizë për Emirin me rastin ...më shumë

Jiti takohet do të takohet me Gylin dhe do të ...më shumë

Jiti do të marrë përsipër fajin e Emirit dhe ky ...më shumë