Horasio, Tulio dhe Oktavio arrijnë të nxjerrin Valerion me Magdalenën ...më shumë

Pilati urdhëron arrestimin e dishepujve, Llazarit, Emilios dhe Hoze Arimateas. ...më shumë

Magdalena shkon në varrin e Jezusin në ditën e tretë ...më shumë

Kur sheh se njerëzit kërkojnë kryqëzimin e Jezusit, Pilati lan ...më shumë

Fjalët e Jezusit para Këshillit mjaftojnë që Kaifasi ta dënojë ...më shumë

Jezusi shtron darkën e fundit me dishepujt dhe Maria Magdalenën. ...më shumë

Ndërkohë gruaja e Pilatit shkon në një nga mbledhjet e ...më shumë

Llazari vendos të çojë priftin Gjon të takojë Jezusin. Juda ...më shumë

Rojat vërtetojnë fjalët e Valerios për paratë që fshihen në ...më shumë

Roja i besuar i gjeneralit Valerio përpiqet të bindë roja ...më shumë

Në këmbim të ushqimit, Barabasi i jep Valerios informacione për ...më shumë

Pasi poshtëron Valerion në burg dhe i tregon se akuzohet ...më shumë

Magdalena dhe Valerio përballen me njëra-tjetrin. Ajo ia bën të ...më shumë

Emilio i premton Valerios që t’ia dorëzojë Magdalenën dhe rebelët ...më shumë

Magdalena, e tronditur nga shpallja për vdekjen e tij të ...më shumë

Valerio shpëton Klaudian, ndërsa Emilio, Llazari dhe Baraba ia mbathin. ...më shumë

Pjetri shëron një grua të pushtuar nga shpirtrat e këqij. ...më shumë

Ndërkohë që Huana dhe Marta bëjnë gati trupin e Salomesë, ...më shumë

Baraba dhe Levi marrin Emilion dhe Salomenë, por duhet të ...më shumë

Juda, në përpjekje për t’ia mbathur, ndeshet me një nga ...më shumë